Contributies en Lesgelden

INGAANDE PER 1 JULI 2014  Kwartaal  Jaar
Tarief A Leden vanaf 18 jaar, ongeacht afdeling € 50,00 € 200,00
Tarief B Leerling van 16 en 17 jaar

Leerling (ouder dan 16) die nog niet in afdeling meespeelt

Spelend 2e gezinslid, ongeacht afdeling

€ 42,50 € 170,00
Tarief C Leden jonger dan 16 jaar

Een 3e (etc.) gezinslid, ongeacht afdeling

Tijdelijk niet spelend lid, ongeacht afdeling

€ 32,50 € 130,00

Betaaldata: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Voor het betalen van Contributie en lesgelden gebruikt u het rekening van de ING:

Rekeningnummer IBAN NL41 INGB 0001 6597 28