Contributies en Lesgelden

INGAANDE PER 1 JULI 2023  Kwartaal  Jaar
Tarief A Leden vanaf 18 jaar € 60,00 € 240,00
Tarief B Leerling van 16 en 17 jaar

Leerling ouder dan 16,  maar nog niet spelend in een afdeling 

2e gezinslid (wonend op hetzelfde adres)

€ 52,50 € 210,00
Tarief C Leden jonger dan 16 jaar

3e (etc.) gezinslid (wonend op hetzelfde adres)

Tijdelijk niet spelend lid

€ 42,50 € 170,00

Betaaldata: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Voor het betalen van Contributie en lesgelden gebruikt u het rekening van de ING:

Rekeningnummer IBAN NL41 INGB 0001 6597 28